SUPERCLOT® WCHŁANIALNY HEMOSTATYK POLISACHARYDOWY

Absorbable Modified Polymers (AMP®)

Produkt medyczny zbudowany z wchłanialnych cząsteczek modyfikowanego polimeru (AMP®) dostarczany z aplikatorem. Cząsteczki AMP® są biokompatybilne, niepirogenicznie i pozyskiwanie z oczyszczonej skrobii roślinnej. Produkt nie zawiera komponentów pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego. SUPERCLOT® jest wchanialnym hemostatykiem pozwalającym na kontrolę krwawienia podczas procedur chirurgicznych lub następstw urazów. Najnowsze badania pokazują, że hemostatyki proszkowe bazujące na skrobi jak SuperClot® redukują również zrosty pooperacyjne.

Ordering Information - SuperClot

JAK DZIAŁA SUPERCLOT®?

Cząsteczki AMP® posiadają strukturę molekularną , która błyskawicznie wchłania wodę z krwi pacjenta. Proces dehydratacji powoduje wysoką koncentrację płytek krwi, czerwonych krwinek oraz czynników krzepnięcia (trombiny, fibrynogenu, etc.) i przyspiesza naturalną, fizjologiczną kaskadę krzepnięcia. W kontakcie z krwią cząsteczki AMP® wspierają formację żelowej, wchłanialnej matrycy która tworzy machaniczną barierę pozwalającą kontrolować krwawienie. SUPERCLOT® zostaje wchłonięty w ciągu kilku dni i rozłożony do cukrów prostych przez amylazę i glikoamylazę.