SealFoam® zapewnia mechaniczną barierę dalszego krwawienia.

Absorbable Modified Polymers (AMP®)

To przełomowa matryca hemostatyczna złożona ze zmodyfikowanych polimerów AMP®. Ultra-hydrofilowe cząsteczki tworzą klej hemostatyczny złożony z polimerów. Matryca AMP® ma strukturę cząsteczkową, która szybko absorbuje wodę z krwi, powodując wzrost stężenia płytek krwi, czerwonych krwinek i białek krzepnięcia (trombiny, fibrynogenu itp.)

Proces odwadniania przyspiesza normalną kaskadę krzepnięcia. Ultra-hydrofilowe i adhezyjne właściwości SealFoam® są specjalnie opracowane, aby kontrolować krwawienie i zminimalizować możliwość ponownego krwawienia. Zwiększone bezpieczeństwo pacjenta wynika z faktu, że SealFoam® nie zawiera składników ludzkich ani zwierzęcych i szybko wchłania się w organiźmie w ciągu zaledwie kilku dni bez pozostawiania substancji resztkowych. SealFoam® jest oznaczony znakiem CE.