ProxiCor

Aziyo Biologics

ProxiCor to macierz zewnątrzkomórkowa (ECM) pozyskana z błony podśluzowej jelita cienkiego świni (SIS), stosowana w rekonstrukcji osierdzia oraz jako łata wewnątrzsercowa czy łatka do napraw tkanek.

Naturalny wybór do Rekonstrukcji Osierdzia. Rekonstrukcja osierdzia przy użyciu ProxiCor do Zamykania Osierdzia umożliwia chirurgowi odtworzenie tej naturalnej anatomicznej struktury.¹ ² Brak bariery osierdziowej po operacji serca często prowadzi do blizn i tworzenia zrostów pomiędzy sercem a mostkiem, co może zakłócać normalne funkcjonowanie serca, jak również zaburzać normalne ciśnienia wewnątrzsercowe.² ³ Macierz zewnątrzkomórkowa pozyskana ze świńskiej błony podśluzowej jelita cienkiego (SIS ECM) stymuluje zdrowe gojenia i regenerację tkanek.⁴ Rekonstrukcja osierdzia z zastosowaniem ProxiCor pozwala na powrót do zdrowia z mniejszym ryzykiem zdarzeń niepożądanych oraz mniejszymi komplikacjami pooperacyjnymi. ³

Rekonstrukcja Osierdzia z ProxiCor PC:

• Składa się z naturalnego materiału, nieusieciowanego biorusztowania ⁵

• Moduluje biologiczną odpowiedz gojenia i redukuje stan zapalny ⁴

• Bardziej odporny na infekcje niż materiał syntetyczny ⁶

• Opiera się kalcyfikacji ⁷

• Przekształca się w unaczynioną, specyficzną dla danego miejsca tkanką ³ ⁴

• Mniejsze komplikacje pooperacyjne ³

• Łatka biorusztowania wspiera hemostazę i minimalizuje krwawienia z linii szwów ¹

• Oferuje możliwość dostosowaniae materiału do kształtu pasującego anatomicznie ⁸

Referencje:

¹ Sundermann S, et al. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(1):76-9.

² Stelly M, et al. Ann Thorac Surg. 2013 Nov;96(5):e127-9.

³ Rego A, et al. J Cardiothorac Surg. 2019 Mar 15;14(1):61.

⁴ Piterina A, et al. Int J Mol Sci. 2009 Nov 20;10(10):4375-417.

⁵ Data on file at Aziyo Biologics, Inc.

⁶ Brennan E, et al. Tissue Eng. 2006;12(10):2949-55.

⁷ Haney L, et al. Ann Thorac Surg. 2021 Aug 8:S0003-4975(21)01384-9.

⁸ Aziyo Biologics, Inc., ProxiCor for Pericardial Closure Instructions for Use.

Kliknij w link po więcej informacji: https://www.aziyo.com/products/cardiac-vascular- surgery/proxicor-pc/

Naturalny Wybór do Naprawy Tkanek Serca. W takich przypadkach jak naprawa ASD, VSD, ProxiCor CTR może pozwolić na efektywną naprawę defektu i wytworzenie nowej, zdrowej tkanki w alternatywie do użycia syntetycznej łaty lub wykonania procedury interwencyjnej z urządzeniem takim jak nitinolowa zatyczka. ¹ ² Macierz zewnątrzkomórkowa pozyskana z jelita cienkiego świni (SIS ECM), ProxiCor CTR stymuluje zdrowe gojenie poprzez redukcję stanu zapalnego i wspieranie regeneracji tkankowej. ³ W odróżnieniu od syntetycznej alternatywy, SIS ECM wykazał zmniejszenie reakcji na ciało obce i pooperacyjnego stanu zapalnego. ³

Naprawa wewnątrzsercowych ubytków z ProxiCor CTR:

• Składa się z naturalnego materiału, nieusieciowanego biorusztowania ⁴

• Moduluje biologiczną odpowiedz gojenia i redukuje stan zapalny ³

• Opiera się kalcyfikacji ⁵

• Bardziej odporny na infekcje niż materiał syntetyczny ⁶

• Naprawia ubytki i odtwarza naturalną tkankę serca ¹ ²

• Przekształca się w unaczynioną, specyficzną dla danego miejsca tkanką ¹ ³

• Łatka rusztowania wspiera hemostazę i minimalizuje krwawienia z linii szwów ⁷

• Wymaga tylko 1-2 minutowego przygotowania w sterylnej soli fizjologicznej ⁸

• Oferuje możliwość dostosowanie materiału do kształtu pasującego anatomicznie ⁸

Idealne zastosowanie ProxiCor do Napraw Tkanki Serca:

• Naprawa ASD

• Naprawa VSD

• Poszerzenie pierścienia aorty

• Naprawa Tętniaka Lewej Komory Serca

• Naprawa Tętniaków Ujść Wieńcowych

• Naprawa Guzów Serca

• Infekcyjne Zapalenia Mięśnia Sercowego

• Użycie jako podkładki pod szwy

• Wzmocnienie linii szycia

Referencje:

¹ Ferng A, et al. Ann Thorac Surg. 2017 Sep;104(3):e239-e241.

² Scholl F, et al. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2010 Apr;1(1):132-6.

³ Piterina A, et al. Int J Mol Sci. 2009 Nov 20;10(10):4375-417.

⁴ Data on file at Aziyo Biologics, Inc.

⁵ Haney L, et al. Ann Thorac Surg. 2021 Aug 8:S0003-4975(21)01384-9.

⁶ Brennan E, et al. Tissue Eng. 2006;12(10):2945-55.

⁷ Sundermann S, et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Jan;20(1):10-4.

⁸ Aziyo Biologics, Inc., ProxiCor for Cardiac Tissue Repair Instructions for Use.

Kliknij w link po więcej informacji: https://www.aziyo.com/products/cardiac-vascular- surgery/proxicor-ctr/

www.aziyo.com