PentraSorb

Pentracor

PentraSorb®CRP (Pentracor, Niemcy) - wysoce selektywny i bardzo wydajny filtr wychwytujący CRP w ramach zewnątrzustrojowego terapeutycznego obniżania stężenia białka C-reaktywnego.

Powszechnie uważa się, że CRP jest tylko wskaźnikiem zapalnym, ale dostępne dane dowodzą jednoznacznie, iż odgrywa on także kluczową rolę w w przypadku zapalenia oraz że znacznie powiększa obszar uszkodzenia tkanek. I właśnie w takich przypadkach obniżenie jego poziomu może ten proces zatrzymać.

Do zastosowania produktu PentraSorb® CRP konieczne są dwa urządzenia: pierwotne do rozdziału krwi i osocza oraz wtórne do kontrolowania i wyboru czasu cyklu aferezy CRP. Terapeutyczna afereza CRP z użyciem produktu PentraSorb® CRP jest przeprowadzana w szeregu cykli, w których na przemian zachodzi usuwanie CRP i regeneracja czynnika pochłaniającego.

Streszczamy w tym miejscu jedno z badań przedklinicznych jako dowód konceptu, którego celem było skuteczne usunięcie CRP z osocza świńskiego po świeżym zawale mięśnia sercowego i zbadanie potencjalnych korzyści z obniżenia stężenia CRP pod względem obszaru zawału. U 5 zwierząt usunięto CRP z użyciem produktu PentraSorb® CRP, a 5 dodatkowych pełniło rolę grupy kontrolnej. Obszar zawału analizowano obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (RM) 1-go i 14-go dnia po zawale. Stężenie CRP w osoczu świńskim oznaczano metodą ELISA.

W badaniu stwierdzono, że wybiórcza afereza CRP prowadzi do istotnego zmniejszenia stężenia CRP i objętości strefy objętej zawałem po świeżym zawale mięśnia sercowego. Dodatkowo zmienia ona morfologię blizny i prowadzi do zachowania rzutu serca (frakcji wyrzutowej lewej komory).

„Wybiórcza afereza CRP istotnie zmniejsza stężenie CRP...”

[oś pionowa:] CRP [mg/l]
[oś pozioma:] Godziny

Wprowadzenie cewnika Shaldon zawał afereza I afereza I Kontrola Grupa aferezy

„zmienia morfologię blizny i prowadzi do zachowania pojemności minutowej serca (frakcji wyrzutowej lewej komory)”

PentraSorb® CRP może być stosowany po:

• Świeżym zawale mięśnia sercowego

• Udarze mózgu

• Niedokrwieniu mózgu

• Ostre zapalenie trzustki

• Pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG)

Znajduje także zastosowanie jako terapia wspomagająca schorzenia przewlekłe takie jak choroby reumatoidalne itp.