BioGlue

CryoLife

Sposób działania BioGlue pozwala na uszczelnienie anastamozy niezależnie od stanu koagulopatycznego pacjenta. BioGlue jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy tkanka jest zwapniona lub krucha, ponieważ nie tylko uszczelnia wrażliwe miejsce, ale również wzmacnia linię szwu.

Od momentu wprowadzenia na rynek, BioGlue został użyty w ponad 2,000,000 procedurach na całym świecie.

BioGlue BioGlue jest najsilniejszym uszczelniaczem na rynku¹

BioGlue jest cennym uzupełnieniem wielu zabiegów kardiologicznych, takich jak implantacja urządzeń wspomagających pracę komór (wypływowe zespolenie aortalne), wymiana zastawki aortalnej (pełna aortotomia korzeniowa i aortotomia), naprawa tętniaka, naprawa rozcięcia aorty i różne inne naprawy dużych naczyń.

Oszczędza czas na sali operacyjnej ² ³

• Skrócenie czasu zacisku krzyżowego

• Skrócenie czasu zatrzymania krążenia

• Skrócenie czasu bypassa

Oszczędza pieniądze szpitala na produktach krwiopochodnych i pobycie w szpitalu ³ ⁴

• Redukcja płytek krwi

• Redukcja osocza

• Redukcja liczby krwinek

BioGlue korzyści ekonomiczne

Zapewnia lepsze wyniki kliniczne ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

• Niższa śmiertelność w porównaniu ze standardową techniką chirurgiczną (odpowiednio 8,6% vs 15%)

• Niższe wskaźniki pseudoaneurysmu w porównaniu z techniką standardową (odpowiednio 2% vs 3,8%)

• Ponad 500 opublikowanych prac przedklinicznych i klinicznych

Piśmiennictwo:

¹ Murdock MH, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. January 2019.

² Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 - 2019.

³ Chao HH. Torchiana DF. BioGlue: Albumin/ Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. J Card Surg. 2003;18:500-3.

⁴ Fehrenbacher, JW. et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and Results in 92 Patients. The Hearth Surgery Forum #2006-1066 (5), 2005.

⁵ Internal BioGlue Bibliography.

⁶ BioGlue Summary of Safety and Effectiveness.

⁷ Bavaria JE, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. Ann Thorac Surg 2002 74:S1848-52.

⁸ Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomatic Pseudoaneurysms. J Card Surg 2011;26:76-81.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.cryolife.com/