VIDASIS

BIOSIS

Nieusieciowane biomateriały oparte na macierzy zewnątrzkomórkowej mogą skutecznie integrować się z miejscem wszczepienia po implantacji, aktywnie wchłaniać autologiczne komórki macierzyste do ubytków, sprzyjają procesom proliferacji i różnicowania, przez co umożliwiają częściową, określoną i funkcjonalną naprawę, sprzyjają zakończeniu procesu regeneracji i naprawy tkanek oraz uwalnianiu czynników bioaktywnych. Ponadto biomateriały nie wykazują toksyczności pozostałości charakterystycznej dla substancji usieciowanych.

Biologiczna siatka do przepuklin i ubytków