VasCure™

Aziyo Biologics

VasCure do rekonstrukcji naczyniowych, służy do naprawy lub rekonstrukcji naczyń obwodowych, w tym tętnic szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych i piszczelowych. VasCure może być stosowany do zaopatrywania naczyń krwionośnych, lub przy endarterektomii oraz przy profundoplastykach.

VasCure dostosowuje się danego miejsca i pomaga w leczeniu ubytków naczyń krwionośnych.

VasCure jest materiałem wysoce hemostatycznym, oferuje minimalne krwawienie w linii szwów. ¹ Przebudowuje się w tkankę własną zgodnie z miejscem implantacji.² ³ ⁴ W przeciwieństwie do materiałów syntetycznych lub usieciowanych, moduł sprężystości jest zbliżony do normalnej tkanki.⁵ ECM zachowuje naturalny skład macierzy pozakomórkowej, w tym kolagen, czynniki wzrostu i ponad 500 różnego typu białek.

Korzyści:

• Przebudowuje się w tkankę odpowiednią dla danego miejsca ² ³ ⁴

• Mniej podatny na infekcje niż syntetyczny materiał do przeszczepów ³ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

• Łączenia podobne do tkanek żył ¹⁰ pomagają w leczeniu defektu.

• Hemostatyczny z minimalnym krwawieniem w linii szwów ¹

• Moduł elastyczny zbliżony strukturą do normalnej tkanki ⁵

Piśmiennictwo:

¹ Sundermann S et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Jan;20(1):10-4.

² Sundermann S et al. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(1):76-9.

³ Scholl F et al. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2010 Apr;1(1):132-6.

⁴ Brown B et al. Transl Res. 2014 Apr;163(4):268-85.

⁵ R. Roeder et al. J Biomed Mater Res. 1999 Oct;47(1):65-70.

⁶ Shell D et al. Ann Surg. 2005 Jun;241(6):995-1001; discussion 1001-4.

⁷ Brennan E et al. 2006 Oct;12(10):2949-55.

⁸ Jernigan T et al. Ann Surg. 2004 May;239(5):733-8; discussion 738-40.

⁹ Additional references on file

¹⁰ DuBose J et al. 2016 Feb;63(2):446-52.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.aziyo.com/products/cardiac-vascular-surgery/vascure/