Abluminus Des+

Concept Medical

Stent wykonany w innowacyjnej nanotechnologii pozwalającej na wykorzystanie leku syrolimus zarówno na powierzchni stentu jak i balonu.
Tylko zewnętrza powierzchnia stentu posiada lek i uwalnianie następuję tylko śródściennie ( 40-45 dni) dzięki czemu jest lepsza i szybsza endotelializacja wewnętrznej powierzchni stentu.

Brak utraty systemowej leku dzięki zastosowaniu specjalnego nośnika w celu przyczepienia leku syrolimus na balonie oraz biodegradowalnego polimeru (zwiększa lipofilowosc i zmniejsza hydrofilowosc syrolimusa).

Wysoce efektywna technologia pokrywania lekiem ze specjalną abluminalną konfiguracją leku na stencie oraz eksponowanej części balonu ( 0,5mm od proksymalnego i dystalnego końca balonu w celu zapobiegnięcia restenozie krancowej). 100% pokrycia zmiany lekiem dzięku DES+ w porównianiu do zaledwie 14-16% pokrycia przy DES. Dedykowany dla diabetyków, mozliwość stosowania u pacjentów ze skłonnością do uporczywych restenoz.

Podwójne działanie:

• Natychmiastowe uwolnienie leku z balonu

• Zaprogramowane uwalnianie leku ze stentu