SUPERCLOT®

Absorbable Modified Polymers (AMP®) - RESORPTIVNI MODIFICIRANI POLIMER

SueprClot® resorptivni polisaharidni hemostatik je medicinsko sredstvo koje se sastoji od čestica resorptivnog modificiranog polimera (AMP®) i aplikatora. AMP® čestica su vrlo hidrofilne, biokompatibilne, ne-pirogene i proizvedene od pročišćenog biljnog škroba. Samo medicinsko sredstvo ne sadrži komponente ljudskog ili životinjskog porijekla. SuperClot® resorptivni hemostatik namijenjen je zaustavljanju i kontroli krvarenja u kirurškim zahvatima ili nakon ozljeda.

BRZA HEMOSTAZA

Absorbira tekući dio krvi, te koncentrira krvane stanice tvoreću ugrušak unutar nekoliko sekundi.
Brzo prodire kroz krv do izvora krvarenja.
Formira adhezivni gel koji pomaže zatvoriti mjesto krvarenja i zaštititi ranu.

SIGURAN

Bioinertan, biljnog porijekla.
Bez komponenti ljudskog ili životinjskog porijekla.
Brza resorpcija u tijelu unutar par dana.

JEDNOSTAVAN ZA UPOTREBU

Spreman za korištenje direktno sa police, bez prethoden pripreme.
Izbor različitih količina i aplikatora prikladnih za različite procedure.

EKONOMIČAN

Snižava troškove
Štedi bolnlička sredstva