SealFoam®

Absorbable Modified Polymers (AMP®) - RESORPTIVNI MODIFICIRANI POLIMER

SealFoam® resorptivni polisaharidni hemostatik načinjen je od AMP® čestica koje su vrlo hidrofilne, biokompatibilne, ne-pirogene i proizvedene od pročišćenog biljnog škroba. SealFoam® je prirodna, adhezivna, resorptivna hemostatska pločica namijenjena kontroli krvarenja za vrijeme kirurškog zahvata ili poslije ozljede. SealFoam se u tijelu resorbira unutar nekoliko dana.

Uklanjanje tekućeg dijela krvi ubrzava zgrušavanje. Ultra-hidrofilni i adhezivni SealFoam® namijenjen je zaustavljenju krvarenja i smanjenju mogućeg ponovnog krvarenja. Poseban naglasak je na sigurnosti pacijenta, imajući u vidu da SealFoam® ne sadrži komponente ljudskog ili životinjskog porijekla, te da se u tijelu potpuno resorbira unutar nekoliko dana. SealFoam® ima CE oznaku.