Rocco klema

The Scanlan Group

Nova Scanlan® Rocco clema moristi se za malih perifrnih (vanjska trećina pluća) čvorića i kvržica za vrijeme toakotomije ili VATS zahvata.

Rocco klema omogućava vizualizaciju granice resekcije, a sa ciljem lakšeg odabira između klinaste resekcije, segmentektomije ili lobektomije.

Nova Scanlan Rocco klema ima slijedeće karakteristike:

• Kompatibilna sa 10 mm trokarom

• Dvije veličine čeljusti:
- 3.0 cm unutarnji promjer, 3.7 cm vanjski promjer
- 4.5 cm unutarnji promjer, 5.2 cm vanjski promjer

• Sistem za zaključavanje kleme sa 9 stupnjeva – omogućava paralelne čeljusti udaljene 1 cm kada je sistem u 5. stupnju. Postavljanje sistema u stupnjeve 6-9 dodatno zatvara čeljust

• Razmak promksimalnih krajeva kleme (izvan ringa) od 1 cm u zatvorenom položaju smanjuje traumu tkiva.

• Tzv. „ring“ dizajn drške