ProxiCor

Aziyo Biologics

ProxiCor je ekstracelularni matriks (ECM) dobiven iz submukoze tankog crijeva svinje (engl. small intestine submucosa, SIS), a upotrebljava se za rekonstrukciju perikarda i kao intrakardijalna zakrpa ili umetak za reparaciju tkiva.

Prirodan je odabir za rekonstrukciju perikarda. Rekonstrukcija perikarda pomoću ProxiCor-a za zatvaranje perikarda omogućuje kirurzima da ponovo uspostave ovu normalnu antatomsku strukturu.¹ ² Odsutnost perikardijalne barijere nakon operacije srca često dovodi do nastanka ožiljaka i adhezija između srca i prsne kosti, što može oštetiti normalnu funkciju srca te poremetiti normalan intrakardijalni tlak.² ³ Ekstracelularni matriks dobiven iz submukoze tankog crijeva svinje (SIS ECM) pospješuje zdravo cijeljenje i regeneraciju tkiva.⁴ Rekonstrukcija perikarda proizvodom ProxiCor olakšava tijek oporavka i smanjuje broj postoperativnih komplikacija.³

Rekonstruirajte perikard sa ProxiCor PC:

• Prirodan je bioscaffold, nije tretiran glutaraldehydom ⁵

• Modulira odgovor biološkog cijeljenja i smanjuje upalu ⁴

• Otporniji je na infekcije od sintetskog materijala ⁶

• Otporan je na kalcifikaciju ⁷

• Remodelira se u vaskularizirano tkivo koje odgovara mjestu implantacije ³ ⁴

• Ima manje postoperativnih komplikacija ³

• ECM bioscaffold omogućuje hemostazu i minimalizira krvarenje na šavnim linijama ¹

• Materijal omogućuje prilagodbu oblika lokalnoj anatomiji na mjestu implantacije ⁸

Reference:

¹ Sundermann S, et al. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(1):76-9.

² Stelly M, et al. Ann Thorac Surg. 2013 Nov;96(5):e127-9.

³ Rego A, et al. J Cardiothorac Surg. 2019 Mar 15;14(1):61.

⁴ Piterina A, et al. Int J Mol Sci. 2009 Nov 20;10(10):4375-417.

⁵ Data on file at Aziyo Biologics, Inc.

⁶ Brennan E, et al. Tissue Eng. 2006;12(10):2949-55.

⁷ Haney L, et al. Ann Thorac Surg. 2021 Aug 8:S0003-4975(21)01384-9.

⁸ Aziyo Biologics, Inc., ProxiCor for Pericardial Closure Instructions for Use.

Za više informacija kliknite na poveznicu: https://www.aziyo.com/products/cardiac-vascular- surgery/proxicor-pc/

Prirodan je odabir za intrakardijalnu reparaciju. U slučajevima kao što su reparacija atrijalnog ili ventrikularnog septalnog defekta, ProxiCor CTR može učinkovito popraviti defekt i stvoriti novo, zdravo tkivo umjesto da se koriste sintetičke zakrpe ili izvode intervencijski postupci gdje se koriste implantacijski čepovi od nitinola. ¹ ² Kao ekstracelularni matriks dobiven iz submukoze tankog crijeva svinje (SIS ECM), ProxiCor CTR pospješuje zdravo cijeljenje tako što smanjuje upalu i potiče regeneraciju tkiva. ³ Za razliku od sintetskih implantata, SIS ECM je pokazao da izaziva manju reakciju na strano tijelo kao i manju postoperativnu upalu. ³

Reparirajte intrakardijalne defekte sa ProxiCor CTR:

• Prirodan je materijal, naturalni bio-skeleton, nije tretiran glutaraldehydom ⁴

• Modulira odgovor biološkog cijeljenja i smanjuje upalu ³

• Otporan je na kalcifikaciju ⁵

• Otporniji je na infekcije od sintetskih materijala ⁶

• Reparira defekte i obnavlja prirodno srčano tkivo ¹ ²

• Remodelira se u vaskularizirano tkivo koje odgovara mjestu implantacije ¹ ³

• Bioscaffold zakrpa omogućuje hemostazu i minimalizira krvarenje na šavnim linijama ⁷

• Potrebno je samo 1-2 minute pripreme u sterilnoj fiziološkoj otopini ⁸

• Materijal nudi prilagodbu svog oblika lokalnoj anatomiji na mjestu implantacije ⁸

Idealna primjena proizvoda ProxiCor za reparaciju tkiva srca:

• reparacija atrijskog septalnog defekta

• reparacija ventrikulskog septalnog defekta

• proširenje korijena aorte

• reparacija aneurizme lijeve klijetke

• aneurizma sinusa Valsalve

• reparacija srca nakon operacija tumora

• endokarditis

• uporaba kao zakrpa ili pledget

• podlaganje linije šivanja

Reference:

¹ Ferng A, et al. Ann Thorac Surg. 2017 Sep;104(3):e239-e241.

² Scholl F, et al. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2010 Apr;1(1):132-6.

³ Piterina A, et al. Int J Mol Sci. 2009 Nov 20;10(10):4375-417.

⁴ Data on file at Aziyo Biologics, Inc.

⁵ Haney L, et al. Ann Thorac Surg. 2021 Aug 8:S0003-4975(21)01384-9.

⁶ Brennan E, et al. Tissue Eng. 2006;12(10):2945-55.

⁷ Sundermann S, et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Jan;20(1):10-4.

⁸ Aziyo Biologics, Inc., ProxiCor for Cardiac Tissue Repair Instructions for Use.

Za više informacija kliknite na poveznicu: https://www.aziyo.com/products/cardiac-vascular- surgery/proxicor-ctr/

www.aziyo.com