ProxiCor

Aziyo Biologics

Vanstanični matriks za rekonstruktivnu kirurgiju. ProxiCor se koristi za perikardijalno zatvaranje na taj način da osigura prirodnu biološku mrežicu koja će omogućiti pacijentovim vlastitim stanicama da stvore novi perikardijalni sloj. Može se upotrebljavati za reparature intrakardijalnih tkiva, oštećenih srčanih struktura, ili tijekom operacija kada kardiovaskularna protetika (kao npr. Valvule) ne sjede dobro.

ProxiCor™ za perikardijalno zatvaranje omogućuje kirurzima da obnove izvornu prirodnu anatomsku strukturu perikarda.

ProxiCor se koristi za perikardijalno zatvaranje na taj način da osigura prirodnu biološku mrežicu koja će omogućiti pacijentovim vlastitim stanicama da stvore novi perikardijalni sloj. ¹ ² Odsutnost perikardijalnog zaštitnog omotača često rezultira stvaranjem ožiljaka i formiranjem adhezije između srca i sternuma što dovodi do nepravilne funkcije srca. ¹ ³ ⁴ ⁵ ⁶ Rekonstrukcija perikarda dovodi do smanjenog krvarenja, sigurnije ponovne exploracije te sigurnijeg ponovnog ulaska što smanjuje uvelike vrijeme tijekom ponovnog postupka. ⁴ ⁷ ⁸ Obnova perikarda upotrebom ProxiCora omogućuje na taj način obnovu njegove anatomske strukture. ¹

PREDNOSTI:

• Remodelacija tijekom vremena za uspostavu normalnog perikardijalnog sloja ¹

• Održava srce na udaljenosti od sternuma ⁴

• Skraćuje vrijeme „re-operacijskih“ postupaka ⁹

• Osigurava točno određivanje post operacijskog krvarenja ¹⁰

• Odsutnost inflamatornih faktora koji su prisutni kod kemijski fiksiranih ksenografta ³

• Osigurava normalnu hemodinamiku zahvaljujući normalnoj anatomskoj strukturi ¹¹

REFERENCE:

¹ Stelly M et al.Ann Thorac Surg. 2013 Nov;96(5):e127-9.

² Sundermann S et al. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(1):76-9.

³ Boyd W et al. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2012 Sep;10(9):1109-18.

⁴ Rao V et al. Should the pericardium be closed routinely after heart operations?. Ann. Thorac. Surg. 67(2), 484–488 (1999).

⁵ Bittar M et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2005 Apr;4(2):151-5.

⁶ Morales D et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Sep;11(3):277-86.

⁷ Bahn C et al. Pericardial Closure. Am J Surg. 1986 May;151(5):612-5.

⁸ Rego A et al. Presented at ACC 2017 Scientific Sessions.

⁹ Singh T et al. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2007 Volume 12 Number 2.

¹⁰ Spodick. Intrapericardial Therapy and Diagnosis. Curr Cardiol Rep. 2002 Jan;4(1):22-5. Kroeker C et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003 Jun;284(6):H2247-54.

¹¹ Kroeker C et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003 Jun;284(6):H2247-54.

ECM je alat nove generacije za reparaturu srčanog tkiva. Sposobnosti da osigura ponovni rast i remodelaciju uvelike nadilaze sposobnosti običnih „patcheva“ koji samo stvaranju pogodno tlo za stvaranje ožiljaka i upanih procesa.

Proxicor™ za obnovu srčanog tkiva namjenjen je da se upotrebljava kao intra-kardijalna zakrpa za tkivnu reparaciju (npr. Kod ASD - atrijski septalni defekt), ventrikularni septalni defekt (VSD) te ojačanja šavne linije. Može se upotrebljavati za reparature intrakardijalnih tkiva, oštećenih srčanih struktura, ili tijekom operacija kada kardiovaskularna protetika (kao npr. Valvule) ne sjede dobro. ECM je idealan za intrakardijalne operacije zbog sposobnosti da daje strukturnu potporu i remodelira tkivo. Kod ASD slučajeva ProxiCor može efikasno zatvoriti rupu i stvoriti novo zdravo tkivo što nije slučaj kod korištenja nitinolskih barijera ili sintetskih zakrpa. ECM se polako zamjenjuje prirodnim tkivom tijekom remodelacije.

PREDNOSTI:

• Efikasno zatvara defektre i obnavlja srčano tkivo

• Idealno za intrakardijalne defekte

• Osigurava prirodni imunološki odgovor tijela za razliku od sintetskih zakrpa ¹ ²

• Osigurava urastanje kapilara i infiltraciju ³ ⁴ ⁵ ⁶

• Odolijeva stvaranju kalcifikata ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

REFERENCES:

¹ Stelly M et al.Ann Thorac Surg. 2013 Nov;96(5):e127-9.

² Sundermann S et al. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(1):76-9.

³ Boyd W et al. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2012 Sep;10(9):1109-18.

⁴ Rao V et al. Should the pericardium be closed routinely after heart operations?. Ann. Thorac. Surg. 67(2), 484–488 (1999).

⁵ Bittar M et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2005 Apr;4(2):151-5.

⁶ Morales D et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Sep;11(3):277-86.

⁷ Bahn C et al. Pericardial Closure. Am J Surg. 1986 May;151(5):612-5.

⁸ Rego A et al. Presented at ACC 2017 Scientific Sessions.

⁹ Singh T et al. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2007 Volume 12 Number 2.

¹⁰ Spodick. Intrapericardial Therapy and Diagnosis. Curr Cardiol Rep. 2002 Jan;4(1):22-5. Kroeker C et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003 Jun;284(6):H2247-54.

Idikacije za korištenje ProxiCor-a za obnovu srčanog tkiva:

• Zatvaranje ASD

• Zatvaranje VSD

• Proširenje aortalnog korjena

• Tretman aneurizmi lijevog ventrikla

• Aneurizme sinusa valsalve

• Operacije tumora srčanog tkiva

• Endokarditis

www.aziyo.com