test

DRUG COATED BALLOONS FOR PERIPHERAL VESSELS AND A-V ACCESS

Concept Medical

Nakon uspjeha I obećavajućih kliničkih rezultata koronarnog MagicTouch DEB-a, tvrtka Concept Medical je u jesen 2019 predstavila MagicTouch PTA I MagicTouch AVF, prve CE certificirane Sirolimusom obložene balone na tržištu, namijenjene tretmanu perifernih krvnih žila I a-v pristupa.

MagicTouch PTA i MagicTouch AVF imaju poseban značaj uzmu li se u obzir nedavne I još uvijek aktualne rasprave o sigurnosti Paclitaxel-a u perifernim intervencijama. Bez obzira kakav bude krajnji zaključak o sigurnosti Paclitaxela, imati dostupnu opciju sa drugim antiproliferativnim lijekom, koji se uz to pokazao klinički boljim u istraživanjima provedenim na koronarnim DES-ovima, predstavlja dobrodošao I značajan dodatak u perifernim intervencijama.

Jedinstvena NANOLUTE tehnologija osigurava vezanje lijeka na balon, prijenos sa balona u stijenku krvne žile, te zadržavanje u tkivu. Predklinička istraživanja dr. Renu VIrmani dokazuju prisutnost Sirolimusa u arterijskoj stijenci I 14 dana nakon inflacije balona u dostatnim terapijskim dozama. U isto vrijeme sistemski gubitak lijeka je minimalan. Prisutnost lijeka je utvrđena u svim slojevima arterijske stijenke, od intime do adventcije.

NANOLUTE tehnologija kombinira nanotehnologiju , gdje se čestice lijeka I nosača smanjuju na razinu nanočestica, da se olakša ulazak lijeka u tkivo, sa specijalnim tipom nosača koji povećava lipofilnost Sirolimusa (slaba lipofilnost Sirolimusa je glavni limitirajući faktor za uspješno vezivanje lijeka na balon I prijenos do lezije)

Magic Touch AVF

Magic Touch PTA 0.014″

Magic Touch PTA 0.018″

Prednosti Sirolimusa (ili Limus grupe) kao antiproliferativnog lijeka u komparaciji sa Paclitaxelom je već jako dobro poznata I dokumentirana u više DES kliničkih straživanja. Glavne prednosti uključuju citostatski efekt (u usporedbi sa citotoksičnim efektom Paclitaxela) I bolji anti-restenotski učinak.

Zahvaljujući NANOLUTE tehnologiji oblaganja balona lijekom, “isporučivost” (tzv. deliverability) MagicTouch balona je izvanredna I usporediva sa običnim PTA kateterima.