test

Magic touch

Concept Medical

MAGIC TOUCH ( Concept Medical) – prvi I jedini Sirolimusom obložen DEB na tržištu.
Zahvaljujući NANOLUTE tehnologiji oblaganja balona lijekom, “isporučivost” (tzv. Deliverability) Magic Touch balona je izvanredna I usporediva sa običnim PTCA kateterima.

Jedinstvena NANOLUTE tehnologija osigurava vezanje lijeka na balon, prijenos sa balona u stijenku krbne žile, te zadržavanje u tkivu. Predklinička istraživanja dr. Renu VIrmani dokazuju prisutnost Sirolimusa u arterijskoj stijenci I 14 dana nakon inflacije balona u dostatnim terapijskim dozama. U isto vrijeme sistemski gubitak lijeka je minimalan. Prisutnost lijeka je utvrđena u svim slojevima arterijske stijenke, od intime do adventcije.

NANOLUTE tehnologija kombinira nanotehnologiju , gdje se čestice lijeka I nosača smanjuju na razinu nanočestica, da se olakša ulazak lijeka u tkivo, sa specijalnim tipom nosača koji povećava lipofilnost Sirolimusa (slaba lipofilnost Sirolimusa je glavni limitirajući faktor za uspješno vezivanje lijeka na balon I prijenos do lezije)

Prednosti Sirolimusa (ili Limus grupe) kao antiproliferativnog lijeka u komparaciji sa Paclitaxelom je već jako dobro poznata I dokumentirana u više DES kliničkih straživanja. Glavne prednosti uključuju citostatski efekt (u usporedbi sa citotoksičnim efektom Paclitaxela) I bolji anti-restenotski učinak.

Magic Touch klinički podaci pokazuju vrlo obećavajući MACE od 4,5% u 12mj, sa TLR/TVR od 3,33%.