BioGlue

CryoLife

Mehanizam djelovanja BIOGLUE-a omogućava mu da uspješno brtvi anastomoze bez obzira na koagulopatsko stanje pacijenta. BioGlue je posebno koristan ako je tkivo kalcificirano ili krhko, jer će ne samo zabrtviti pripoj nego i ojačati tkivo oko šavne linije.

Od stavljanja u promet BioGlue je korišten u preko 2.000.000 kirurških zahvata širom svijeta.

BioGlue je najjače kirurško brtvilo na svijetu¹

BioGlue je vrlo korisna pomoć u bvrojnim kardijalnim kirurškim zahvatima, posebno kod ugradnje LVAD-a (za aortalni izlaz), zamjene aortalne valvule, aortalnih aneurizmi, disekcija i različitih drugih popravaka na velikim krvnim žilama.

Štedi vrijeme u OP dvorani ² ³ :

• Skraćuje vrijeme operacije

• Skraćuje vrijeme klemanja

• Skraćuje vrijeme cirkulatornog aresta

• Skraćuje vrijeme premoštenja

Štedi bolnička sredsva na transfuziji i boravku u bolnici ³ ⁴

• Smanjuje korištenje trombocita

• Smanjuje korištenje plazme

• Smanjuje korištenje krvnih stanica

Omogućuje bolje kliničke rezultate ⁴ ⁵ ⁷ ⁸ :

• Niži mortalitet u usporedbi sa standardnim kirurškim tehnikama (8.6% vs. 15%)

• Niža učestalost pseudoaneurizmi u usporedbi sa standardnim kirurškim tehnikama ( 2% vs. 3.8%)

• Preko 500 objavljenih predkliničkih i kliničkih istraživanja

Reference:

¹ Murdock MH, et al. Cytocompatibility and mechanical properties of surgical sealants for cardiovascular applications. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. January 2019.

² Feier H, et al. The Influence of Albumin/glutaraldehyde Sealant in Early Results After Acute Type A Aortic Dissection. REV.CHIM.(Bucharest) - 70 - No. 6 - 2019.

³ Chao HH. Torchiana DF. BioGlue: Albumin/ Glutaraldehyde Sealant in Cardiac Surgery. J Card Surg. 2003;18:500-3.

⁴ Fehrenbacher, JW. et al. Use of BioGlue in Aortic Surgery: Proper Application Techniques and Results in 92 Patients. The Hearth Surgery Forum #2006-1066 (5), 2005.

⁵ Internal BioGlue Bibliography.

⁶ BioGlue Summary of Safety and Effectiveness.

⁷ Bavaria JE, et al. Advances in the Treatment of Acute Type A Dissection: An Integrated Approach. Ann Thorac Surg 2002 74:S1848-52.

⁸ Weiner J, et al. Role of Bovine Serum Albumin-Glutaraldehyde Glue in the Formation of Anastomatic Pseudoaneurysms. J Card Surg 2011;26:76-81.

Za više informacija posjetite:
https://www.cryolife.com/