ePTFE VASKUALRNE PROTEZE / ZAKRPE I OSIGURAČI ŠAVOVA / KAROTIDNE PREMOSNICE

BARD Medical

Bard Peripheral Vascular ima dugu tradiciju proizvodnje ePTFE vaskularnih proteza. Jedinstvene karakteristike tih proteze čine ih omiljenim izborom vaskularnih kirurga. Portfolio uključuje širok izbor ePTFE vaskularnih proteza sa jednostrukom stijenkom, upotpunjenu sa ePTFE zakrpama i osiguračima za šavove, te karotdnim premosnicama.

Jedinstvena karakteristika BARD Peripheral Vascular ePTFE proteza je karbon nanešen na unutarnju stranu stijenke proteze. Karbon se nalazi u strukturi proteze, u unutarnjoj ¼ debljine stijenke, pa ne postoji nikakva opasnost od eventualne embolizacije. Negativni električni naboj karbona povećava negativni električni naboj samog ePTFE-a, a budući da je električni naboj krvnih stanica također negativan, tako se uspješno postiže anti-trombogenost unutarnje površine proteze. Tretman karbonom je standardan - prisutan je kod svih različitih konfiguracija ePTFE vaskularnih proteza tvrtke BARD Peripheral Vascular.

Druga važna karakteristika je distalno ljevkasto proširenje – s obzirom na činjenicu da je distalna anastomoza mjesto najčešćeg zatajenja vaskularne proteze, BARD Peripheral Vascular je želio iskoristiti pozitivna iskustva i rezultate različitih distalnih anastomotskih tehnika, koje se svode na proširenje distalne anastomoze, te poboljšanje hemodinamike pripoja, i ponuditi protezu sa pripremljnim distalnim proširenjem, što će rezultirati boljom prohodnošću proteze uz istodobnu uštedu vremena (potrebnog za primjenu neke od tehnika distalnih anastomoza).

BARD Peripheral Vascular konfiguracije ePTFE proteza uključuju:

• Carboflo – korbonom tretiranu ePTFE protezu, standardne i tanke stijenke, sa ili bez spiralnog ojačanja koje se može ukloniti, dostupnu i u suženim ili stepenastim izvedbama

• Distaflo – karbonom tretiranu ePTFE protezu sa distalnim ljevkastim proširenjem, namijenjeu potkoljenim premosnicama, tanke stijenke, sa spiralnim ojačanjem koje se može ukloniti

• Dinaflo – karbonom tretiranu ePTFE protezu sa distalnim ljevkastim proširenjem, namijenjenu natkoljenim premosnicama, standardne debljine stijenke, sa ili bez spiralnog ojačanja koje se može ukloniti

• Venaflo – karbonom tretiranu ePTFE protezu sa distalnim ljevkastim proširenjem, namijenjenu stvaranju a-v pristupa

BARD Peripheral Vascular zakrpe i osigurači za šavove – šrok raspon veličina, debljina i propusnosti.

BARD Peripheral Vascular karotidne premosnice:

• Ravne, sa ili bez postranih rupa

• Burbank

• Brener (tzv. „T“ )

• Javid