Abluminus Des+

Concept Medical

Abluminus DES+ Jedinstven na tržištu - lijekom su obloženi i stent i nepokriveni dijelovi balona. Abluminus DES+ je kobalt krom stent presvučen Sirolimusom

Abluminus DES+ karakteristike:

- Sirolimusom su obloženi i stent i nepokriveni dijelovi balona Nakon inflacije stvori se tanki i elastični biofilm koji pokriva cjelokupnu stentiranu površinu žile, te omogućava na taj način kratkotrjno otpuštanje lijeka sa balona i dugotrajno otpuštanje sa žica stenta. Ova karakteristika je posebno korisna kod dijabetičkih pacijenata sa difuznim lezijama

- Balon je obložen Sirolimusom 0,5mm distalno i proksimalno od stentu, djelujući tako na tzv. rubnu restenozi

- Žice stenta su obložene na abluminalnoj površini koji osigurava brži i efikasniji proces endotelizacije, a sistemski gubitak lijeka je manji

- Polimerski nosač lijeka napravljen je od jedinstvene kombinacije PLLA I PLGA – biokompatibilan je i ne izaziva upalnu reakciju. Polimer se u potpunosti razgradi nakon 180 dana

- Žice stenta su debljine 73um

- Hibridna struktura stenta – zatvorene stanice (cells) na proksimalnom i distalnom kraju osiguravaju veću radijalnu snagu a otvorene stanice u srednjem dijelu osiguravaju veću fleksibilnost i dobro postranično prilijeganje.

Abluminu DES+ sa 2200 pacijenata u jednogodišnjem praćenju potvrđuje izvrsne kliničke rezultate:
učestalost MACE i TLR/TVR je 2,45% i 1,43% nakon 12 mj.
Podgrupa dijabetičkih pacijenata je pokazala učestalost MACE-a od 3,12 % , a TLR/TVR iznosi 1,82%