BioIntegral Zastawki

BioIntegral Surgical

BioIntegral Surgical produkuje implanty kardiochirurgiczne oraz naczyniowe wytworzone w 100% z materiału biologicznego wykorzystując technologię No-React®. No-React® to wieloetapowy proces detoksyfikacji z użyciem glutaraldehydu w celu utrwalenia tkanki.

BioIntegral Surgical wytwarza rozwiązania do wymiany zastawek mitralnej, aortalnej oraz płucnej jak również materiał rekonstrukcyjny w postaci łat osierdziowych dostępnych w różnych rozmiarach.
Zestaw produktów pokrywa naprawę zastawki mitralnej, pełną linię produktów pediatrycznych , w pełni biologiczne zastawki mitralne I aortalne stentowe I półstentowe włącznie z konduitem biologicznych aortalnym.

BIOCONDUIT™ – pierwszy I jedyny w pełni biologiczny conduit aortalny z zastawką

• Dedykowany do procedury Bental

• Zalecany u pacjentów z IZW/BZW

• Brak konieczności długoterminowej terapii antykoagulacyjnej

• Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów

• Nie ulega zmianom tętniakowatym

• Brak porowatości – jedna warstwa osierdzia wołowego

• Wyjątkowa hemodynamika związana z bezstentową zastawką

• Prostota w implantacji

• Może być nadwymiarowany

• Brak ograniczeń wiekowych pacjentów

BIOMITRAL™ I BIOAORTIC™ – w pełni biologiczne stentowe świńskie zastawki aortalne i mitralne

• Pierwsze zastawki bez zastosowania syntetycznych materiałów

• Zalecany u pacjentów z IZW/BZW

• Nie wymagają specjalnej techniki implantacji

• 15 lat klinicznych doświadczeń przy braku doniesień dotyczących pęknięcia stentu czy uszkodzenia materiału

• Stopień reinfekcji na poziomie homograftu (2-3%)

• Wykazały pokrycie endothelium w testach

BIOPULMONIC™ CONDUIT

• CE uzyskał w marcu 2015

• Najniższy odsetek zdarzeń niepożądanych w porównaniu do wszystkich implantów

• Technologia przeciwzwapnieniowa

INJECTABLE BIOPULMONIC™ - biologiczna świńska zastawka wstrzykiwana płucna do procedurę ON i OFF-PUMP

• Dostępna w całej gamie rozmiarów od 15 – 31 mm

• Możliwość nadwymiarowania

• Dedykowana przy TOF

• Pozwala na wyeliminowanie 1-2 reoperacji

• Z zewnętrznym stentem pozwalającym na samoczynne doprężenie zastawki w miarę wzrostu pacjenta

VERSAFLEX™ – wysoce elastyczna, w pełni biologiczna półstentowa zastawka aortalna

• Szerokie możliwości zastosowania jak przy zastawkach stentowych przy jednoczesnych hemodynamicznych właściwościach zgodnych z zastawkami bezstentowymi

• Super-elastyczny stent zapobiega skręcaniu się zastawki

• Możliwe nadwymiarowanie bez utraty właściwości hemodynamicznych

• Klinicznie powiązana ze wzrostem EOA I redukcją lewej komory

• Ponad 15 lat doświadczeń klinicznych

• Zalecany u pacjentów z poszerzoną opuszką

• Udokumentowana skuteczność przy IZW/ BZW

Ponad 20 lat klinicznego zastosowania technologii No-React® pokazuje:

• redukcję toksyczności

• Biokompatybilność

• Dramatycznie niższy stopień infekcji

• Eliminację adhezji i kalcyfikacji

• Odtworzenie funkcjonalnego endotelium

Zachęcamy do kontaktu w sprawie zastawek BioIntegral.