ŚWIŃSKIE OSIERDZIOWE ŁATY BIOLOGICZNE

BioIntegral

Usieciowanie materiału biologicznego glutaraldehydem stabilizuje tkankę i przeciwdziała jej degradacji ale jednocześnie zwiększa znacznie kalcyfikację materiału oraz wyzwala wyciek trującego utrwalacza do otaczających tkanek dlatego BioIntegral Surgical opracował specjalną metodę, w trakcie, której pozyskuje łaty biologiczne osierdziowe w procesie NO-REACT®.

Łaty są detoksyfikowane, sieciowane i utrwalane poprzez stabilne wiązanie z glutaraldehydem i w opatentowany sposób z użyciem heparyny zabezpieczane przed ewentualnym uwalnianiem się glutaraldehydu do tkanek.

Dzięki temu materiał ten jest biozgodny i pozwala na pokrycie się śródbłonkiem w okresie kilku tygodni, co stanowi jego dodatkową przewagę w przypadku istniejącej infekcji.

Łaty BioIntegral charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami hemostatycznymi przy szyciu, są bardzo wytrzymałe i dobrze wgajane. Ryzyko adhezji jest zminimalizowane.

Łaty posiadają znak CE i mogą być bezpiecznie stosowane w Polsce. Dostępne są w opakowaniach sterylnych, w soli fizjologicznej z 2% alkoholem benzylowym tak, więc nie instnieje niebezpieczeństwo stosowania roztworu glutaraldehydu w Sali operacyjnej.

Łaty Biointegral No React nie wymagają płukania ani moczenia przed implantacją, przechowywane są w temperaturze pokojowej.

Łaty osierdziowe BioIntegral dostępne są w następujących rozmiarach:

• Detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania pełnej biokompatybilności.

• Usieciowane stabilnym glutaraldehydem.

• Technologia przeciwzwapnieniowa.

• Dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w soli z 2% alkoholem beznzylowym.

• Nie wymagają płukania ani moczenia przed implantacją.

• Przechowywanie w temperaturze pokojowej.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie łat osierdziowych BioIntegral.