PERIPHERAL GRAFT

BioIntegral

Biointegral Surgical proizvodi kardijalne i vaskularne implantate izrađene od potpuno biološkog materijala upotrebljavajući No-react® tehnologiju. No-react je process detoksifikacije tkiva prethodno tretiranog glutaraldehidom.

Graftovi su izrađeni od goveđeg perikarda tretiranog glutaraldehidom I detoksificiranog NO-react® tehnologijom, pohranjeni u 2% fiziološku otopinu benzil alkohola koja ne zahtjeva ispiranje prije implantacije. No-react® omogućava prekrivanje grafta funkcionalnim endotelom unutar 4-5 tjedana nakon implantacije, čineći ga tako vrlo otpornim na infekcije. Goveđi perikard se prilikom izrade grafta šiva kontinuiranim šavom uz dodatni pojedinačni, osiguravajući šav svaka 2mm, da bi se omogućilo prilagođavanje duljine grafta bez opasnosti da se šav prekine.

Dugotrajni dobri rezultati kod pacijenata sa endokarditisom (npr. German Heart center Berlin upotrebljava uglavnom Biointegral valvule i conduite u liječenju endokarditisa), uz izvrsne rezultate na preko 270 graftova koji su iskorišteni u zemljama koje pokriva MAC’s MEDICAL čini ovaj proizvod izvrsnom alternativom za homografte u tretmanu infekcija vaskularnih proteza.

Bifurkacijski vaskularni graft

Tubularni periferni vaskularni graft

U više od 17 godina iskustva sa No-react proizvodima dokazali smo:

• Smanjenu toksičnost

• Izvanrednu biokompatibilnost

• Iznimno mali postotak infekcija

• Izostanak adhezija i kalcifikacija

• Prisutnost funkcionalnog sloja endotela