SealFoam1SealFoam®

SealFoam2

To przełomowa matryca hemostatyczna złożona ze zmodyfikowanych
polimerów AMP®. Ultra-hydrofilowe cząsteczki tworzą klej
hemostatyczny złożony z polimerów.
Matryca AMP® ma strukturę cząsteczkową, która szybko absorbuje wodę
z krwi, powodując wzrost stężenia płytek krwi, czerwonych krwinek i
białek krzepnięcia (trombiny, fibrynogenu itp.)

SealFoam®  tworzy użelowaną, lepką matrycę, która zapewnia mechaniczną barierę dalszego krwawienia.

Proces odwadniania przyspiesza normalną kaskadę krzepnięcia. Ultra-hydrofilowe i adhezyjne
właściwości SealFoam® są specjalnie opracowane, aby kontrolować krwawienie i zminimalizować
możliwość ponownego krwawienia. Zwiększone bezpieczeństwo pacjenta wynika z faktu, że
SealFoam® nie zawiera składników ludzkich ani zwierzęcych i szybko wchłania się w organiźmie w ciągu
zaledwie kilku dni bez pozostawiania substancji resztkowych.
SealFoam® jest oznaczony znakiem CE.

 

1. Gazą wysuszyć ranę i usunąć cały nadmiar krwi.    SealFoam3

2. Aplikacja: Natychmiast po usunięciu nadmiaru krwi,
zastosuj SealFoam® na całą ranę za pomocą kleszczy
lub suchego palca w rękawiczce.

  SealFoam4

3. Uciśnięcie: Dla umiarkowanego krwawienia, wywierać
bezpośredni nacisk na SealFoam® od 1 do 2 minut.

  SealFoam5

4. Opłukanie: Dodatkowe opłukanie SealFoam®
po osiągnięciu hemostazy.

  SealFoam6