Proteza HeRO (Hemodialysis Reliable Outflow)

 

niezawodny dostęp do hemodializy- firmy CryoLife® jest jedynym całkowicie podskórnym dostępem tętniczo-żylnym, zapewniającym udowodniony klinicznie długotrwały dostęp naczyniowy dla hemodializowanych pacjentów ze zwężeniem żył centralnych. Proteza HERO jest wskazana dla pacjentów ze schyłkową chorobą nerek (ESRD) długotrwale hemodializowanych, u których wyczerpano wszystkie inne możliwości dostępu do naczyń obwodowych.

 


hero

 Proteza HeRO składa się z dwóch głównych części: części przeszczepu tętniczego i części odpływu żylnego.

 


hero2

Część przeszczepu tętniczego

6 mm (średnica wewnętrzna) x 50 cm

Łącznik tytanowy

6 mm – 5 mm (średnica wewnętrzna)

Część odpływu żylnego

5 mm (średnica wewnętrzna), 6,3 mm (średnica zewnętrzna), 19 F (średnica zewnętrzna) x 40 cm

(długość dobierana na zamówienie)Część tętnicza – proteza ePTFE

• Wzmocnienie (3-4 cm) zapewniające odporność na zginanie
• Linia wskaźnikowa na protezie ułatwiająca wprowadzanie w trakcie tunelowania
• Łącznik tytanowy


Część odpływu żylnego – pokryty silikonem element nitinolowy

• Brak zespolenia żylnego
• Wzmocniony 48-żylny nitinol: odporny na zagięcie i zgniecenie
• Usuwalny i zastępowalny
• Pasek cieniujący w badaniach radiologicznych (na dalszym końcu)


Tak jak proteza tętniczo-żylna, HeRO zapewnia:
• Długotrwały dostęp tętniczo-żylny, całkowicie podskórny
• Duży obszar do kaniulacji
• Ciągły przepływ tętniczy
• Niższe ryzyko zakażenia i zakrzepu w porównaniu z cewnikami centralnymi


Ale dodatkowo w stosunku do protezy tętniczo-żylnej:

• HeRO zapewnia ciągły centralny przepływ żylny wobec obwodowego odpływu żylnego
• HeRO omija zwężenie żył obwodowych i centralnych, jednocześnie zapewniając wsparcie przypominające stent układowi żył centralnych
• HeRO nie wymaga zespolenia żylnego i w efekcie pozwala uniknąć powikłań związanych z rozplemem błony wewnętrznej