1

2

COBRA PzF™ - idealna równowaga między stopniem restenoz stentów lekowych a krótką podwójną terapią przeciwpłytkową stentów stalowych

 COBRA PzF™ to stent wiencowy  z modyfikowaną powierzchnią najnowszej generacji substancją aktywną  Polyzene®-F firmy CeloNova. COBRA PzF™ charakteryzuje się bardzo cienkimi włóknami kobaltowo-chromowymi, ten otwartokomórkowy stent zamontowany jest na wysoce elastycznym cewniku RX. Właściwości stentu COBRA PzF™ pokrytego nanopowłoką Polyzene-F wpływają na odporność na wykrzepianie, szybką endotelializację oraz obniżenie znaczne późnej utraty światła stentu.  

3

Cobra PzF wykazuje wybiórcze powinowactwo do albuminy i fibrynogenu, wiążąc w ciągu sekund albuminę oraz odrzucając połączenia fibrynogenu. COBRA PzF™ odpowiada na niszową potrzebę rynku na narzędzie oferujące krótki reżim DAPT ale przy niskim stopniu restenozy w stencie. 

Pacjenci dedykowani do stentu Cobra PzF to Ci, który wymagają stentów lekowych, ale jednocześnie mają zaplanowany zabieg chirurgiczny lub cierpią na migotanie przedsionków lub mają zaimplantowaną zastawkę mechaniczną serca.

4