biointegral1 

   Kompletne portfolio w pełni biologicznych implantów kardiochirurgicznych

 

 

 

BioIntegral Surgical produkuje implanty kardiochirurgiczne oraz naczyniowe wytworzone w 100% z materiału biologicznego  wykorzytując technologię No-React®. No-React® to wieloetapowy proces detoksyfikacji z użyciem glutaraldehydu w celu utrwalenia tkanki.  

Ponad 17 lat klinicznego zastosowania technologii No-React® pokazuje:

 

 • biointegral2redukcję toksycznosci
 • Biokompatybilnosc
 • Dramatycznie nizszy stopien infekcji
 • Eliminację adhezji I kalcyfikacji
 • Odtworzenie funkcjonalnego endotelium

BioIntegral Surgical wytwarza rozwiązania do wymiany zastawek mitralnej, aortalnej oraz płucnej jak róniez materiał rekonstrukcyjny w postaci łat osierdziowych dostępnych w różnych rozmiarach.

Zestaw produktów pokrywa naprawę zastawki mitralnej, pełną linię produktów pediatrycznych , w pełni biologiczne zastawki mitralne I aortalne stentowe I półstentowe włącznie z konduitem biologicznych aortalnym.

 

zastawki1BIOCONDUITTM – pierwszy I jedyny w pełni biologiczny conduit aortalny z zastawką

 • Dedykowany do procedury Bental
 • Zalecany u pacjentów z IZW/BZW
 • Brak koniecznosci długoterminowej terapii antykoagulacyjnej
 • Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów
 • Nie ulega zmianom tętniakowatym
 • Brak porowatosci – jedna warstwa osierdzia wołowego
 • Wyjątkowa hemodynamika związana z bezstentową zastawką
 • prostota w implantacji
 • Moze być nadwymiarowany
 • Brak ograniczen wiekowych pacjentów

 

 

 

 

zastawki2BIOMITRALTM

W pełni biologiczne stentowe swinskie zastawki mitralne

 • Pierwsze zastawki bez zastosowania syntetycznych materiałów
 • Zalecane przy IZW/BZW
 • Nie wymagają specjalnej techniki implantacji
 • 15 lat klinicznych doświadczeń przy braku doniesień dotyczących pęknięcia stentu czy uszkodzenia materiału
 • Stopien reinfekcji na poziomie homograftu (2-3%)
 • Wykazały pokrycie endothelium w testach

 

 

 

 

 

 

 

zastawki4BIOPULMONICTM CONDUIT

 • CE uzyskał w marcu 2015
 • Najniższy odsetek zdarzeń niepożądanych w porównaniu do wszystkich implantów
 • Technologia przeciwzwapnieniowa

 

 

zastawki3

 

 

zastawki5INJECTABLE BIOPULMONICTM

Biologiczna świńska zastawka wstrzykiwana płucna do procedurę ON i OFF-PUMP

 • Dostępna w całej gamie rozmiarów od 15 – 31 mm
 • Możliwość nadwymiarowania
 • Dedykowana przy TOF
 • Pozwala na wyeliminowanie 1-2 reoperacji
 • Z zewnętrznym stentem pozwalającym na samoczynne doprężenie zastawki w miarę wzrostu pacjenta

 

 

zastawki6

 

 

zastawki7

 

 

VERSAFLEXTM

Wysoce elastyczna, w pełni biologiczna półstentowa zastawka aortalna

 • Szerokie mozliwosci zastosowania jak przy zastawkach stentowych przy jednoczesnych hemodynamicznych własciwosciach zgodnych z zastawkami bezstentowymi
 • Super-elastyczny stent zapobiega skręcaniu się zastawki
 • Mozliwe nadwymiarowanie bez utraty własciwosci hemodynamicznych
 • Klinicznie powiązana ze wzrostem EOA I redukcją lewej komory
 • Ponad 15 lat doswiadczen klinicznych
 • Zalecany u pacjentów z poszerzoną opuszką
 • Udokumentowana skuteczność przy IZW/ BZW