image1

Stent wykonany w innowacyjnej nanotechnologii pozwalającej na wykorzystanie leku syrolimus  zarówno na powierzchni stentu jak i balonu.

Tylko zewnętrza powierzchnia stentu posiada lek i uwalnianie następuję tylko sródsciennie ( 40-45 dni) dzięki czemu jest lepsza i szybsza endotelializacja wewnętrznej powierzchni stentu.

 

image2   Brak utraty systemowej leku dzięki zastosowaniu specjalnego nośnika w celu przyczepienia leku syrolimus na balonie oraz biodegradowalnego polimeru  ( zwiększa lipofilowosc i zmniejsza hydrofilowosc syrolimusa).

 

Wysoce efektywna technologia pokrywania lekiem ze specjalną abluminalną konfiguracją leku na stencie oraz eksponowanej części balonu ( 0,5mm od proksymalnego i dystalnego końca balonu w celu zapobiegnięcia restenozie krancowej). 100% pokrycia zmiany lekiem dzięku DES+ w porównianiu do zaledwie 14-16% pokrycia przy DES. Dedykowany dla diabetyków, mozliwość stosowania u pacjentów ze skłonnością do  uporczywych restenoz.

 

Podwójne działanie: Natychmiastowe
uwolnienie leku z balonu oraz
zaprogramowane uwalnianie leku ze stentu

image3 

 

image4