Aktualności

Warsztaty CorMatrix 8.12.2017 Łódź

W dniu 8 grudnia bieżącego roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi po raz czwarty odbyły się Międzynarodowe Warsztaty poświęcone zastosowaniu macierzy zewnątrzkomórkowej CorMatrix w kardiochirurgii dzieci jak i dorosłych.

Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Prof. dr hab. n. med. Macieja  Banacha we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii Pana Prof. dr hab. Jacka Molla. Powitanie uczestników nastapiło przez  Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Panią Doktor EwęKalinkę-Warzochę oraz Pana Profesora Jacka Molla.

Warsztaty miały na celu przedstawienie szerokiego zastosowaia macierzy w różnego typu rekonstrukcjach wewnątrzsercowych począwszy od drobnych plastyk typu ASD, VSD poprzez korekcję wad wrodzonych oraz nowe techniki rekonstrukcji zastawek serca.

Klinika Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi jest czołowym jak dotąd na świecie ośrodkiem dziecięcym, stosującym macierz CorMatrix u pacjentów wymagających wymiany zastawki płucnej (np. tetralogia Fallota, procedura Ross’a) lub trójdzielnej (np. anomalia Ebstein’a).  Pierwsi pacjenci otrzymali zastawkę uszytą z CorMatrix w 2013 roku. Dr Marek Kopala zreferował dotychczasowe wyniki zoperowanych tą metodą  ponad pięćdziesięcioro pacjentów.  

Kolejne wykłady prowadzone przez polskich i zagranicznych przedstawicieli ośrodków kardiochirurgicznych i naczyniowych potwierdziły wysoką skuteczność zastosowania materiału przy pozostałych wskazaniach takich jak: koarktacje aorty, I i II etap procedury Fontana u pacjentów z HLHS, plastyka zastawki trójdzielnej i mitralnej. Przedstawiono też  doniesienia dotyczące użycia (z sukcesem) tego materiału do wytworzenia przetoki u dializowanych pacjentów.

Ze względu na niewielki odsetek odnotowanych powikłań zaproszeni zostali przedstawiciele GUMED z Wydziału Biochemii, których wykład dotyczący mechanizmów przekształcania macierzy do tkanki własnej oraz zaawansowanych procesów komórkowych na poziomie indywidualnym u każdego pacjenta, otworzył dość szeroką dyskusję na temat potencjalnego mechanizmu doboru chorych do metody w celu polepszenia wyników klinicznych pacjenta.

Zarejestrowaliśmy  75 kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych z Polski oraz USA, Austrii, Czech, Węgier, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Rumunii, Bułgarii oraz Ukrainy.

Macierz zewnątrzkomórkowa CorMatrix(Extra Cellular Matrix,CorMatrix Inc., USA) to innowacyjny materiał (zdecelularyzowana błona podśluzowa jelita cienkiego świni), posiadający zdolności regeneracyjne, udokumentowane przez ponad 200.000 zastosowań klinicznych.

Macierz ma bardzo bogaty skład:

Kolagen: typ I (dominujący),III, IV, V, VI 92% suchej masy

Glikozaminoglikany (GAGs): siarczan chondroityny A i B, siarczan heparanu, heparyna, kwas hialuronowy

Glikoproteiny: fibronektyna, entaktyna, laminina

Proteoglikany: dekoryna, perlekan

Czynniki wzrostu: TGFb, FGF-2, VEGF, PDGF, HDGF

Oraz ponad 700 różnych białek

Producenci nadal twierdzą, że pełny skład macierzy jest jeszcze nie do końca poznany.

Materiał ten zaczęto stosować praktycznie juz 15 lat temu jako łata do zamykania worka osierdziowego, głównie u dzieci, ale także u dorosłych, u których spodziewano się reoperacji, przy transplantacjach, oraz u pacjentów, którym wszczepiono urządzenia wspomagające czynność komór serca. Silne właściwości regeneracyjne materiału  umozliwiły jej kolejny sukces jako łaty wewnątrz- i zewnątrzsercowej oraz naczyniowej w trudnych przypadkach gdzie pążądana jest redukcja reakcji zapalnych, ograniczenie ryzyka zwapnienia czy enkapsulacji itd. (zapalenia wsierdzia, częstoskurcz prawej komory serca, plastyka zastawki/tętnic szyjnych, powiększanie aorty wstępującej)

Kolejną ekscytującą właściwością CorMatrix ECM jest jej zdolność do redukcji po-operacyjnego migotania przedsionków nawet o 50%. Material ten nie tylko odtwarza barierę adhezyjną, lecz również pełni funkcje osierdzia, co potwierdziło prowadzone w USA i zatwierdzone przez FDA badanie RECON.

CorMatrix jest stopniowo zastępowany (remodelowany) przez tkankę własną pacjenta. Wiele dostępnych publikacji pokazuje, iż w przeciągu 2-8 miesięcy po zabiegu, macierz zewnątrzkomórkowa jest całkowicie „zastąpiona” przez własną macierz pacjenta odtworzoną z jego oryginalnych komórek, traktujących CorMatrix jako bardzo przyjazne i odżywcze podłoże-stelaż.

Aktualnie na całym świecie, włączając i Polskę macierz CorMatrix pozwala na odtworzenie pełnych zastawek – trójdzielnej, płucnej jak i mitralnej, co wydaje się  jedynym rozwiązaniem w sytuacji infekcyjnego zapalenia wsierdzia czy trudnej sytuacji anatomicznej ( np. wady wrodzone)

Mamy nadzieję że przeprowadzone warsztaty pokazały, iż ten ekscytujący i już potwierdzony materiał, może zmieniać paradygmat w kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i rekonstrukcyjnej.

View the embedded image gallery online at:
http://www.macsmedical.eu/pl/aktualnosci#sigFreeId6f58202d93